Corporal Van Oudheusden Barracks - Noodweg 37

4.5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Corporal Van Oudheusden Barracks

Address :

Noodweg 37, 1213 PW Hilversum, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7777
Postal code : 1213
Categories :
City : Hilversum

Noodweg 37, 1213 PW Hilversum, Netherlands
e
edwin van der kooij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

In 1982 heb ik daar daar de vier maanden durende opleiding gewondenverzorger/gewondenverzorger gevolgd. Was erg leerzaam en leuk.
In 1982 I followed the four-month training wounded caregiver / wounded caregiver there. Was very educational and fun.
B
Boudewijn Lips on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ook ik heb hier een aantal jaren mogen verblijven. Niet om opgeleid te worden maar om met verschrikkelijk oud materieel te rijden. ..! En toch was het vaak lachen!!
I too have been allowed to stay here for a number of years. Not to be trained, but to drive with horrible old equipment. ..! And yet it was often laughter !!
J
John Erens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een onvergetelijke tijd gehad bij de marine van 1961/1963 als telefonist en bij het tamboerkorps en bij de vaste bemanning.Ook enkele maanden in Vlissingen geweest.
Had an unforgettable time with the navy from 1961/1963 as a telephone operator and with the drum corps and with the permanent crew. Also been in Vlissingen for a few months.
2
200 serie on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

4 Maanden opleiding tot hospik hier gehad in 1985 lichting 85-5. Een mooie kazerne en een leuke tijd gehad.
Had 4 months training as a hospik here in 1985, class 85-5. A nice barracks and a nice time.
O
Onno Koens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

In 1967 was de kazerne nog MOKH, marineopleidingskamp Hilversum. Ik ben er toen 9 weken geweest voor mijn eerste militaire opleiding. Daarna een week naar Den Helder voor de NBCD. Daarna, tot het eind van mijn diensttijd, Vliegveld Valkenburg. Achteraf gezien best een leuke tijd gehad op het MOKH, nu kazerne. Je werd constant beziggehouden, waardoor je geen tijd kreeg om te piekeren. Het hielp vooral tegen heimwee.
In 1967 the barracks were still MOKH, naval training camp Hilversum. I was there for 9 weeks for my first military training. Then a week to Den Helder for the NBCD. Then, until the end of my service, Valkenburg Airport. In retrospect it was quite a nice time at the MOKH, now a barracks. You were constantly kept busy, so you didn't have time to worry. It mainly helped against homesickness.
T
Theo Boerboom on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Korte goede opleiding tot gewondenverzorger in 1987. Onvergetelijke tijd.
Short good training as a wound care worker in 1987. Unforgettable time.
R
Ruud β€œRuud4d” Noevers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima tijd gehad, lichting 84-1. Als hospik daarna naar Vught. Stappen deden we in Hilversum in het cafΓ© van Henk Westbroek. Gewoon lopen.
Had a great time, class 84-1. As a medic afterwards to Vught. We walked in Hilversum in the cafΓ© of Henk Westbroek. Just walk.
T
Theo van Laarschot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Van 1986 tot 1990 als chauffeur gezeten. Mooi complex, leuke collega's. Mooie tijd. Volwassen geworden. ? Blijkt al jaren niet meer in gebruik?
Sat as a driver from 1986 to 1990. Nice complex, nice colleagues. Beautiful time. Grown up. ? Hasn't been used for years?

Write some of your reviews for the company Corporal Van Oudheusden Barracks

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *