Stichting Historische Verzameling Geneeskundige Dienst KL - Noodweg 37

4/5 β˜… based on 1 reviews

Contact Stichting Historische Verzameling Geneeskundige Dienst KL

Address :

Noodweg 37, 1213 PW Hilversum, Netherlands

Phone : πŸ“ž +77
Postal code : 1213
Website : http://www.regimentgeneeskundigetroepen.nl/
Categories :
City : Hilversum

Noodweg 37, 1213 PW Hilversum, Netherlands
S
Stef on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuk museum over de geneeskunde dienst. We hebben een leuke rondleiding gehad. Het museum ligt op militair terrein dus je moet een geldig legitimatiebewijs mee nemen. Beslist de moeite waard.
Nice museum of medical service. We had a nice tour. The museum is in the military field so you must bring a valid ID. Definitely worth it.

Write some of your reviews for the company Stichting Historische Verzameling Geneeskundige Dienst KL

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *