Het Forum - Elmpterweg 50

4.2/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Het Forum

Address :

Elmpterweg 50, 6042 KL Roermond, Netherlands

Phone : πŸ“ž +778
Postal code : 6042
Website : http://www.forumroermond.nl/
Categories :
City : Roermond

Elmpterweg 50, 6042 KL Roermond, Netherlands
E
Eugene Van Der Putten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ruimte goed om te vergaderen alleen Boomer moet op muur waardoor letters niet goed leesbaar waren . Dus een scherm zou en is beter. Lunch viel tegen. De vorige keer was beter maar dat was beneden in restaurant die nu dicht was
Space good for meetings only Boomer has to be on a wall so that letters were not legible. So a screen would and is better. Lunch was disappointing. The last time was better but that was downstairs in a restaurant that was now closed
A
Angela Hokstam on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een mooie plek om een activiteit bij te wonen/organiseren.
A nice place to attend / organize an activity.
R
Rob Piepers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hier geweest voor een vaccinatie paar jaar geleden en pas geleden voor Testen voor Toegang. Mooi gebouw en goed geregeld.
Been here for a vaccination few years ago and recently for Testing for Access. Beautiful building and well arranged.
A
Aaron Brun on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heeerlijke gerechten van Frikadel tot gevulde Turkse pizza's .ook lekkere snacks en friet
Delicious dishes from Frikadel to filled Turkish pizzas. Also tasty snacks and fries
W
Winnie Robles on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mooie zaal, toen ik er was wel behoorlijk warm. Groot genoeg om met een vrij groot gezelschap corona-prettig te zitten, ruime parkeergelegenheid en niet ver van de snelweg. Lekkere broodjes.
Nice room, when I was there it was quite warm. Large enough to sit corona-pleasantly with a fairly large group, ample parking and not far from the highway. Tasty sandwiches.
B
Barbara Nieuwenhuijs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Kan niet veel zeggen er over. Was voor de toegangstest met de dochter daar om 7uur s'morgens. Viel wel op dat ze zo goed gehumeurd waren...en dat op zo'n vroeg tijdstip.
Can't say much about it. Was there for the entrance test with the daughter at 7am. It was noticeable that they were in such a good mood...and that at such an early time.
J
Jo Mooren on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Professional services
W
W Janssen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Nice facility and easy to reach

Write some of your reviews for the company Het Forum

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *