Proeflokaal De Graaf - Abdijhof 3

4.8/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Proeflokaal De Graaf

Address :

Abdijhof 3, 6041 HG Roermond, Netherlands

Phone : πŸ“ž +79
Postal code : 6041
Categories :
City : Roermond

Abdijhof 3, 6041 HG Roermond, Netherlands
S
Seppo Vic on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dit commentaar is enkel als opbouwende kritiek bedoeld: Wij schrijven normaal nooit reviews maar deze keer denken wij dat jullie er misschien iets van op kunnen steken. Wij hadden vandaag zin in lekkere (Italiaanse) hapjes, die we ook op jullie website gevonden hebben. Misschien een idee om, als jullie weer van menu veranderen, dit ook meteen op de website aan te passen. We waren namelijk nogal verrast door het nieuwe menu. Een menu wat duidelijk bedoeld is voor 'proefpersonen' en geen allerdaagse mensen. Om ons heen hoorden we meer negatieve geluiden. Wij hebben respect voor het aanpassen van jullie menu in deze moeilijke tijden! Maar misschien goed om de volgende keer in een overgangs fase, al het eten (dus ook het oude menu), beschikbaar te hebben. Mensen kunnen zo beter wennen, zeker als dit niet gecommuniceerd is op jullie website. Bediening heeft zich er erg goed doorheen geslagen! De biertjes waren ook erg lekker! De borrelplank mag van ons minder uitgesproken in smaken en misschien een idee om ook een warme hapjes plank aan te bieden? Verder zijn er weinig tot geen (?!) toetjes. Hoe leuk zou het zijn om die te laten maken door jullie jonge koks?! En we geven eventueel ook als tip om het toilet aan te passen aangezien deze nogal een gevangenis blijkt als de kelderdeur ook open is... We hopen dat jullie iets met deze tips kunnen doen. Heel veel succes!
This comment is intended only as constructive criticism: We normally never write reviews but this time we think you might learn something from it. Today we were looking forward to tasty (Italian) snacks, which we also found on your website. Maybe an idea, if you change menus again, to adjust this immediately on the website. We were quite surprised by the new menu. A menu that is clearly intended for 'test subjects' and not everyday people. We heard more negative noises around us. We respect changing your menu in these difficult times! But it might be good to have all food available (including the old menu) next time in a transitional phase. People can get used to it better, especially if this has not been communicated on your website. Service has made it through very well! The beers were also very tasty! We prefer the snack board to be less pronounced in flavors and perhaps an idea to also offer a hot snack board? Furthermore, there are few to no (?!) Desserts. How nice would it be to have them made by your young chefs ?! And we also give a tip to adjust the toilet as it turns out to be quite a prison when the cellar door is also open ... We hope you can do something with these tips. Goodluck!
S
Sander Flight on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heerlijk eten, zeer veel uitstekende wijn per glas beschikbaar + excellente service (β€˜Wilt u deze even proeven? Lekker. En deze?’). En op een van de mooiste plekjes van Roermond. Hier kom ik zeker weer.
Delicious food, lots of excellent wine available by the glass + excellent service ('Would you like to try this one? Delicious. And this one?'). And in one of the most beautiful places in Roermond. I will definitely come here again.
N
Nina on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bevindt zich op een rustig pleintje met uitzicht op de MΓΌnster kerk. Bier- wijnproeverij absolute aanrader, personeel veel verstand van zaken. Olijfjes bij de borrel erbij, heerlijk! Glutenvrij wordt goed begrepen: glutenvrij brood, aparte sausjes bij de borrel plank, goed geprijsd.
Located on a quiet square with a view of the MΓΌnster church. Beer wine tasting absolutely recommended, staff very knowledgeable. Olives with a drink, delicious! Gluten-free is well understood: gluten-free bread, separate sauces on the drink shelf, well priced.
m
marcel aerts on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super...
S
Sam Sal on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top service!! ??
Z
Zoltan Pap on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Nice place, good drinks
H
Harry on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Tucked away in the historic centre. A real pleasant foodie hub. Of course i fell for the Bellingham Chenin Blanc and the chilli prawn taster. Well done chef! Cooked to perfection. I also loved the boneless ribs in curry marinade
R
RenΓ© Mathiesen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fantastic place nonetheless! Love the smile of the waitress and wow does she know her tastes in wines. I always choose to let her choose a glass and it's always fantastic! Really recommendable!

Write some of your reviews for the company Proeflokaal De Graaf

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *