Huisarts A.T. van Winkel - Oudedijk 60 T

3.9/5 based on 8 reviews

huisarts Rotterdam Kralingen huisartsenpraktijk Kralingen Crooswijk - Huisartsvanwinkel.uwartsonline.nl

patiëntvriendelijke persoonlijke huisartsenzorg op goed bereikbare plaats in Rotterdam Kralingen-Crooswijk

About Huisarts A.T. van Winkel

Wilt u in gesprek met een onafhankelijke zorgprofessional om u te laten informeren over corona of coronavaccinatie? Dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer (0800 - 7707707) of de chat van vragenovercorona.nl.

Contact Huisarts A.T. van Winkel

Address :

Oudedijk 60 T, 3062 AE Rotterdam, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 3062
Website : http://www.huisartsvanwinkel.uwartsonline.nl/
Categories :
City : Rotterdam

Oudedijk 60 T, 3062 AE Rotterdam, Netherlands
S
Sarah Kalt on Google

Zeer tevreden over deze kundige en empathische arts! Luistert goed en heeft een gezonde dosis humor.
Very satisfied with this skilled and empathetic doctor! Listens well and has a healthy dose of humor.
H
HuisartsenCentrum Kralingen on Google

Beste mr Splint,! Wij zien dat u een review schrijft over de praktijk van Winkel , echter bent u geen patient bij huisarts van winkel maar bij een ander huisarts in dit pand, graag uw review aanpassen.! mvg,
Dear Mr. Splint ,! We see that you are writing a review about Winkel's practice, however, if you are not a patient at the general practitioner of Winkel, but at another GP in this building, please adjust your review.! Best regards,
E
Eric Splint on Google

Doktersassistente laat je doodlang wachten zonder je bestaan te erkennen. Deelt dan mede dat ze geen tijd voor je heeft, terwijl je er net daarvoor juist bent doorverwezen.
Doctor's assistant makes you wait for a long time without acknowledging your existence. Inform her that she does not have time for you, while you have just been referred there.
t
tuong vi nguyen on Google

Hele fijne dokter. Hij neemt de tijd om naar je klachten te luisteren en legt ook weer duidelijk uit wat er aan de hand is. Ik heb altijd het gevoel dat er serieus naar mij word geluisterd en direct naar een oplossing wordt gezocht (direct medicijnen of verwijzing naar ziekenhuis). Ook denkt de assistente gelijk met mij mee, nadat ik telaat was bij een afspraak. Heel erg bedankt hiervoor!
Very nice doctor. He takes the time to listen to your complaints and also clearly explains what is going on. I always feel that I am being listened to seriously and that a solution is being sought immediately (direct medication or referral to a hospital). The assistant also thinks along with me immediately, after I was late in an appointment. Thank you very much for this!
R
Rogier Broshuis on Google

Luistert niet naar je klachten en verwijst je door naar slechte specialisten. Bij verschillende soorten klachten niet direct geholpen na meerdere malen terugkomen. Daarnaast ben ik na meerdere keren vragen om een doorverwijzing doorgestuurd naar o.a. een slechte dermatoloog en een slechte manueel therapeut. Zelf toen opzoek gegaan naar andere specialisten en die konden mij direct helpen met de klachten. Raad deze huisarts erg af, hij heeft mij namelijk nog nooit goed geholpen.
Does not listen to your complaints and refers you to poor specialists. With different types of complaints not helped immediately after coming back several times. In addition, after several requests for a referral, I was forwarded to a poor dermatologist and a bad manual therapist. I myself went looking for other specialists who could help me with the complaints immediately. Recommend this doctor very much, because he has never helped me well.
E
Elisa Maira on Google

Good and helpful doctor, have been his patient for 7 years so far.
M
Mert Celik on Google

Never go to this doctor. The personal doesn’t really want to help you and very rude. I came there with a big issue and I got treated like my disease doesn’t matter. Really disrespectful and very unhelpful.
J
Jan on Google

Very good doctor, takes his time, listens carefully, very supportive, genuinely cares. Also speaks very good English. Is patient with me, whether I explain things in English or try out my poor knowledge of Dutch.

Write some of your reviews for the company Huisarts A.T. van Winkel

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *