Huisartsenpraktijk Stoque - Hoofdweg 328

3/5 β˜… based on 8 reviews

About Huisartsenpraktijk Stoque

Huisartsenpraktijk Stoque wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICAgegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Contact Huisartsenpraktijk Stoque

Address :

Hoofdweg 328, 3067 GK Rotterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 3067
Website : http://www.huisartsstoque.nl/
Categories :
City : Rotterdam

Hoofdweg 328, 3067 GK Rotterdam, Netherlands
M
Merlyn Sno on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Joop Smitskamp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goed
Good
P
Peter Kloosterman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ben uiterst tevreden over de dokter maar ook zeker over de assistentes
I am extremely satisfied with the doctor but also with the assistants
V
V Piers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Assistenten zijn brutaal en wacht tijden zijn te lang. De huisarts zelf is prima
Assistants are brutal and wait times are too long. The doctor himself is fine
I
Iwan van den Berg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Weigerde hulp te geven toen ik benauwd was en pijn op de borst had. Asociale assistentes
Refused to give help when I was short of breath and had chest pain. Antisocial assistants
M
Monique Bakkers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zou deze huisarts zelf nooit nemen.
Would never take this doctor himself.
A
Abdulhadi Al Rifai on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ze hebben geen ervaring en respecteren afspraken helemaal niet. Ik raad niemand aan om ze te bezoeken
They have no experience and do not respect agreements at all. I don't recommend anyone to visit them
S
Sibel Akkaya on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dokter Tjin en Dr. Stoque zijn fijne artsen. Ze hebben ons enorm goed gesteund en zijn enorm betrokken. Wat fijn dat er nog zulke artsen rondlopen.
Doctor Tjin and Dr. Stoque are fine doctors. They have supported us very well and are very involved. It's great that there are still doctors like this out there.

Write some of your reviews for the company Huisartsenpraktijk Stoque

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *