Indisch Herinneringscentrum - Sophialaan 10

3.8/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Indisch Herinneringscentrum

Address :

Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 2514
Website : http://www.indischherinneringscentrum.nl/
Categories :
City : Den Haag

Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag, Netherlands
P
P.J. Stevens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Kom nog een x terug.
Come back one more time.
E
Eric Gerritsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

IHC gaat op 22-06-2019 open!
IHC will open on 22-06-2019!
H
Humphrey Pfaff on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mooie weergave van feiten, helaas niet helemaal (bewust?) compleet
Nice display of facts, unfortunately not completely (consciously?) Complete
M
Marco KΓΆnig on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een prachtig centrum met goede informatie en die Indische sfeer. Een bezoekje afronden met koffie en... spekkoek. Beter wordt het niet.
A beautiful center with good information and that Indian atmosphere. Round off a visit with coffee and ... spekkoek. It doesn't get any better.
R
Rudolf Veer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Boeiend en informatief over voorgaande generatie. Tentoonstelling zakelijk.
Fascinating and informative about previous generation. Exhibition business.
T
Tanner H on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Klein, maar netjes. De balie is direct in de entree en wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers. Mijn bezoek was gericht op de tentoonstelling "Depokkers"; nazaten van vrijgelaten slaven, na overlijden van Cornelis Chastelein, 1714. Nu 2020 bestaan de clans nog stééds. Het zijn er 12, eigenlijk 11; de clan Zadokh is uitgestorven.Op internet te vinden onder "Depok".
Small, but neat. The desk is directly in the entrance and is run by enthusiastic volunteers. My visit focused on the "Depokkers" exhibition; descendants of freed slaves, after the death of Cornelis Chastelein, 1714. Now 2020 the clans still exist. There are 12 of them, actually 11; the clan Zadokh is extinct. Can be found on the internet under "Depok".
I
Indische Kwestie / Indisch Platform 2.0 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Opgezet als afkoopsom voor het meer dan 75 jaar niet gehonoreerde rechtsherstel. Symboolpolitiek Kabinet Rutte en de diverse voorgaande Kabinetten. ZΓ³nder draagvlak door kabinet doorgedrukt waarbij de Tweede Kamer verkeerd is voorgelicht.
Set up as a lump sum payment for the unpaid restoration of rights for more than 75 years. Symbol politics of the Rutte cabinet and the various previous Cabinets. Pushed through by the cabinet without support, whereby the House of Representatives was incorrectly informed.
R
Ruud van Loenen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Op zich interessant museum over de Nederlands-Indische achtergrond. Maar omdat het relatief klein is en er alleen thematische tentoonstellingen worden gehouden oogt het geheel wat mager. Er ontbreekt een permanente collectie waarin de basis (kolonisatie-het leven in de kolonie- het ontstaan van de Indo-Europese gemeenschap- het leven onder de Japanse bezetting - de Bersiap- de dekolonisatie en de opname in Nederland etc.) wordt uitgelegd.
In itself interesting museum about the Dutch-Indian background. But because it is relatively small and only thematic exhibitions are held, the whole looks a bit thin. There is no permanent collection in which the basis (colonization - life in the colony - the emergence of the Indo-European community - life under the Japanese occupation - the Bersiap - decolonization and the recording in the Netherlands etc.) is explained.

Write some of your reviews for the company Indisch Herinneringscentrum

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *