Kaldi Den Bosch - Snellestraat 8

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Kaldi Den Bosch

Address :

Snellestraat 8, 5211 EN 's-Hertogenbosch, Netherlands

Phone : 📞 +7789
Postal code : 5211
Categories :
City : 's Hertogenbosch

Snellestraat 8, 5211 EN 's-Hertogenbosch, Netherlands
S
Sagitta Looijen on Google

Wij kwamen in deze winkel omdat we van plan waren een (hele dure) espresso machine aan te schaffen. We vroegen om hulp bij de keuze van de machine. Verkoper was nogal ongeïnteresseerd en keek ons niet aan. Toen we vroegen of we misschien een espresso uit de desbetreffende machine mochten proeven was dit niet mogelijk terwijl de machine aanstond plus er lagen koffie resten dus was kort daarvoor nog wel mogelijk. Ik kreeg de indruk dat vanwege mijn leeftijd de verkoper er vanuit ging dat wij dit niet konden betalen. Helaas, wij kopen bij de concurrent waar we top service kregen. Schandalige service hier.
We came to this store because we were planning to purchase a (very expensive) espresso machine. We asked for help with the choice of the machine. Seller was rather uninterested and did not look at us. When we asked if we could taste an espresso from the machine in question, this was not possible while the machine was on plus there were coffee residues so it was still possible shortly before. I got the impression that because of my age the seller assumed that we could not pay this. Unfortunately, we buy from the competitor where we received top service. Outrageous service here.
k
kas pijpers on Google

Mooie ruimte, heerlijke koffie, vriendelijke mensen. En ook nog eens lekkere taartjes
Beautiful space, delicious coffee, friendly people. And also delicious cakes
M
Michiel Plazier on Google

Zeer mooie zaak. Uitstekende koffie. Veel verschillende koffie en thee te koop. Ook diverse espressomachine's. Ruben en Judith, zeer vriendelijke en attente ondernemers heten je van harte welkom.
Very nice case. Excellent coffee. Lots of different coffee and tea for sale. Also various espresso machines. Ruben and Judith, very friendly and attentive entrepreneurs, give you a warm welcome.
E
Ed Nagtegaal RB on Google

Kaldi, the place to drink Coffee
T
Tom “Onion” on Google

Probably the best coffee store in town.
N
Noélia Macedo on Google

Loved the coffee and the place is nice.
E
Eugene Skepner on Google

coffee is very good! there is a box with books for kids.
S
Simone Besamusca on Google

Lovely place with yummy coffee. My boyfriend and I have been regulars here for quite a while now. The atmosphere is good and I love the music they play. If you end up in Den Bosch in need of some coffee, Kaldi is the place to go!

Write some of your reviews for the company Kaldi Den Bosch

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *