Kientz Kunst - Oude Langendijk 35

5/5 β˜… based on 2 reviews
Na of tijdens het kennismakingsgesprek wordt een uitgebreide fotoserie gemaakt. Aan de hand van een of meerdere foto's wordt het portret geschilderd. Daarna is het voor de laatste afwerking soms nodig dat de persoon kort poseert.

Contact Kientz Kunst

Address :

Oude Langendijk 35, 2611 GL Delft, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 2611
Website : http://www.kientzkunst.nl/
Categories :
City : Delft

Oude Langendijk 35, 2611 GL Delft, Netherlands
f
fred veer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

V
Vincent Kientz on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prachtige stadsgezichten en portretten!
Beautiful city views and portraits!

Write some of your reviews for the company Kientz Kunst

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *