Leen Bakker - Coppeliaschouw 24-26

3.5/5 β˜… based on 8 reviews

About Leen Bakker

Ons bedrijf

Bij Leen bakker werken ruim 2500 medewerkers in de 170 winkels, de distributiecentra, transport en servicekantoor.  Elke dag zetten zij zich in om het voor onze klanten mogelijk te maken om van hun huis een thuis te maken. Zo stellen we iedereen in staat om van hun huis een thuis te maken.

Ons servicekantoor en onze distributiecentra zijn gevestigd in Raamsdonksveer, van waaruit de winkels en de webshop worden aangestuurd.

Leen Bakker maakt onderdeel uit van Investeringsmaatschappij Gilde. Gilde Equity Management is opgericht in 1982 en behoort tot één van de oudste en meest toonaangevende participatiemaatschappijen van Nederland. Sinds die tijd heeft Gilde geïnvesteerd in meer dan 50 bedrijven in de retail, food, dienstverlenende en maak-industrie in Nederland en België. Onder deze bedrijven bevindt zich ook woondiscounter Kwantum.

Contact Leen Bakker

Address :

Coppeliaschouw 24-26, 2726 JA Zoetermeer, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7999
Postal code : 2726
Website : https://www.leenbakker.nl/
Categories :
City : Zoetermeer

Coppeliaschouw 24-26, 2726 JA Zoetermeer, Netherlands
L
Linda Van Gelder on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zo jammer dat de levering van een bestelling tot drie keer toe gewijzigd wordt en dat een 89jarige hiervan de dupe wordt. Zo jammer ook dat dit bedrijf onbereikbaar is en service normen heeft van 14 dagen of langer qua behandeling van een klacht. Wij bestellen nooit meer bij Leen Bakker.
Such a shame that the delivery of an order is changed three times and that an 89-year-old is the victim. Such a shame that this company is unreachable and has service standards of 14 days or longer in terms of handling a complaint. We will never order from Leen Bakker again.
A
Anneke van Hooij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb online gordijnen gekocht en meteen betaald.Heb er 1 bekeken en direkt alle 10 gordijnen retour gestuurd.Dat is nu bijna 2 maanden geleden en wacht nog steeds op mijn geld!Heb bezorging betaald en moest ook nog eens 7,25 betalen voor retour.Men beantwoord mijn mail niet meer.Koop er NOOIT meer!!!
I bought curtains online and paid right away. Looked at 1 and immediately returned all 10 curtains. That was almost 2 months ago and still waiting for my money! Have paid for delivery and also had to pay 7.25 for return I don't answer my mail again, NEVER buy it again !!!
M
Mitchell Knijnenburg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb hier kussens gekocht voor op de bank. Bij het kiezen van de juiste kleuren en structuren werd ik enthousiast geholpen door een medewerkster. Ze deed echt duidelijk haar best mij zo goed mogelijk te helpen en dit kan ik erg waarderen!
I bought pillows for the couch here. I was enthusiastically assisted by an employee in choosing the right colors and structures. She clearly did her best to help me as well as possible and I can really appreciate this!
K
Karen de Gelder on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vriendelijk personeel. Lijkt of ze verboden is om met de klant mee te denken. En dan die verschrikkelijke trap in de winkel..... denk je even snel iets kleins wat je online hebt besteld en al hebt betaald bij de service balie beneden op te kunnen halen..... Eerst moet ik naar de kassa voor administratieve plichtplegingen. En dan met een uitdraai uit het systeem binnendoor de winkel door naar het magazijn. Nergens staat een bordje magazijn. De hele winkel door met mijn dreumes. Blijkt het magazijn boven te zijn. Ja wat ben ik voor een $#%^€* klant. Dat ik ΓΌberhaupt iets leuks wou kopen uit de folder! Stom van mij! Dat hebben ze niet in de winkel dat kon ik alleen online bestellen. Daar loop je dan twee weken later voor dat #$@%^ item uit de folder. Moet je met je dreumes van 20 maanden oud die verschrikkelijke trap beklimmen omdat het boven in het grote magazijn ligt. Op een plek waar 2 man + een vrouw voor nodig is om het te vinden. Bij de klanten service hoef je er niet op te rekenen dat bestelling nr. 5476875 even door een collega uit het magazijn wordt gehaald en naar beneden wordt gebracht. Wat een gedoe iets leuks bij Leenbakker kopen. Ik beloof plechtig dat ik dit jaar niets meer bestel bij Leenbakker.
Friendly staff. Seems like she's forbidden to think along with the customer. And then those terrible stairs in the store..... do you quickly think that you can pick up something small that you have ordered online and have already paid at the service desk downstairs..... First I have to go to the cash register for administrative duties. And then with a printout from the system through the store to the warehouse. There is no warehouse sign anywhere. All over the store with my toddler. Turns out the warehouse is upstairs. Yes what kind of a $#%^€* customer am I. That I even wanted to buy something nice from the folder! Stupid of me! They don't have that in the store, I could only order it online. There you walk two weeks later for that #$@%^ item from the folder. You have to climb that terrible staircase with your toddler of 20 months old because it is upstairs in the large warehouse. In a place that takes 2 man + a woman to find it. With customer service you do not have to count on order no. 5476875 to be removed from the warehouse by a colleague and brought down. What a hassle buying something nice from Leenbakker. I solemnly promise that I will not order anything from Leenbakker this year.
A
Arina on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heerlijke winkel. Personeel behulpzaam! Handig afhalen op het parkeerdek. Kwaliteit-prijs verhouding is heel goed. Superkwaliteit producten!!
Lovely shop. Staff helpful! Convenient pick up on the parking deck. Quality-price ratio is very good. Super quality products!!
m
marian t on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Helaas ben inmiddels al een week al het bellen om mijn bankstel te laten bezorgen echter wordt BEWUST DE VERBINDING VERBROKEN bel 3 x per dag en ,elfs met 2 telefoons .Ga denk ik maar annuleren want blijkbaar wilt men toch geen verkoop meer .
Unfortunately, I have been calling for a week to have my sofa delivered, but the CONNECTION is CONSCIOUSLY DISCONNECTED. Call 3 times a day and even with 2 telephones. I think I'll cancel because apparently people don't want to sell anymore.
I
Inayet Samsoedien on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Perfect
M
Moad 2030 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Good

Write some of your reviews for the company Leen Bakker

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *