Roots Coaching & Counseling - Loopkantstraat 25

5/5 based on 1 reviews

About Roots Coaching & Counseling

Sinds begin dit jaar zit Roots coaching & counseling in D’n Office, een bedrijfsverzamelgebouw in Uden. In dit verzamelgebouw zitten nu ongeveer 70 ondernemingen onder èèn dak. Vanzelfsprekend dat wij ook van elkaars expertises gebruik maken.
Zo  was dit ook vorige week aan de orde. Temmie van uitgeverij Talvi is op zoek naar iemand die haar bij kan praten over het maken van een carrière switch. Ze is bezig met de Vacaturegids, een extra bijlage in het Uden Weekblad.
Ze benaderde mij en zie hieronder het eindresultaat van ons gesprek!

Carriereswitch

Veranderen van baan: het is iets wat bij veel mensen zo nu en dan door het hoofd schiet, maar de daadwerkelijke stap wordt niet snel genomen. Maar waarom zou je de gok niet wagen en je droom niet achterna gaan? Ruth Beun van Roots coaching & counseling in Uden helpt mensen om duidelijkheid te krijgen in hun loopbaan. “Als je weet wat je écht wilt en daarop door pakt, valt alles op z’n plek.”

Meer werkenden wisselen de laatste jaren van beroep, blijkt uit onderzoek van het CBS. In 2017 waren er 937 duizend mensen tussen 15 en 75 jaar met een ander beroep dan het jaar ervoor. In de meeste gevallen ging het om een overstap naar een andere beroepsklasse, bijvoorbeeld van een pedagogisch beroep naar een zorgberoep. Ook Ruth ziet dat steeds meer mensen een carrièreswitch overwegen. “Veel mensen overwegen het, maar het daadwerkelijk durven, dat is een ander verhaal”, vertelt ze. “Mensen kiezen op jonge leeftijd een bepaalde richting, vaak in de veronderstelling dat ze nog wel kunnen switchen naar hun droombaan. Maar daar komt het meestal niet van, en na een tijd begint het toch te knagen. Je wordt ongelukkig of gaat zelfs richting een burn-out.” Maar waarom wordt die stap dan toch niet genomen? “Ik denk dat wanneer je op een feestje aan mensen zou vragen: “Zou jij wat anders willen?”, dat iedereen ‘ja’ zegt. Alleen mensen laten zich meestal tegenhouden door wat de omgeving vindt. ‘Je hebt toch een goede baan? Het loopt toch allemaal goed? Wat wil je nog meer?’ Dat is de wereld waarin we leven: we spiegelen ons heel erg aan de omgeving. Dat maakt het zo moeilijk.”

Coachen
Als loopbaancoach helpt Ruth je als je er zelf even niet meer uitkomt. Zij helpt duidelijk te krijgen welke baan het beste bij jou past. “Een loopbaancoach kan je echt helpen om richting te bepalen en duidelijkheid te kweken, zodat daarin keuzes gemaakt kunnen worden. Mensen zijn soms best bang als ze hier voor de eerste keer komen, omdat ze denken dat ik ga zeggen wat ze ‘moeten’ doen. Maar dat zal ik nooit zeggen, want ik kan mensen niet verder coachen dan hoe ze zijn. Ik ga juist samen met je op zoek naar datgene wat ervoor zorgt dat je gelooft in je eigen verhaal. Dus waar zitten jouw kwaliteiten, wat zijn jouw eigenschappen? Wat maakt dat jij een bepaalde richting zo interessant vindt? Zit dat echt in jou of komt dat door je omgeving?” Want ook de omgeving is vaak van invloed op de keuzes die mensen maken. “Ik hoor bijvoorbeeld vaak dat mensen zeggen: “Thuis zijn we heel praktisch ingesteld. Ik ben daarin de vreemde eend in de bijt maar dat vonden ze thuis heel erg moeilijk.” Daarom is het belangrijk dat mensen juist op zoek gaan naar zichzelf. Wie ben ik, wat kan ik en wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt? Van de ene kant is het coachen dus praktisch, en van de andere kant zoomen we compleet in op de persoon.”

Gedwongen carrièreswitch
Een carrièreswitch wordt niet altijd gemaakt omdat het leuk is. “​​​​​​Je hebt ook mensen die gedwongen een carrièreswitch moeten maken. Mensen die hun passie hebben gevonden in hun werk maar bijvoorbeeld moeten stoppen door lichamelijke klachten. Denk aan een kapster die eczeem krijgt van de middeltjes waarmee ze werkt. Dan ga je weer heel anders het gesprek in met mensen. Hierin lichten we mogelijkheden breder uit en ga je het daarnaast hebben over onmogelijkheden. Die weg duurt ook langer, want dit heeft vooral veel te maken met mindset.”

Wereld voor je open
Volgens Ruth is het volgen van je hart bij het maken van een carrièreswitch het allerbelangrijkst. “Ik ben ervan overtuigd dat als je weet wat je wilt en daarop door pakt, alles op z’n plek valt. Dat is het mooie van een carrièreswitch. Op het moment dat je met de behoefte komt om van baan te wisselen, dan ligt de hele wereld nog voor je open.”

 

 

Contact Roots Coaching & Counseling

Address :

Loopkantstraat 25, 5405 AC Uden, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 5405
Website : http://www.rootscc.nl/
Categories :
City : Uden

Loopkantstraat 25, 5405 AC Uden, Netherlands

Write some of your reviews for the company Roots Coaching & Counseling

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *